GB_FM1510

252,200

Kích thước : 15×60 cm

Công năng: Lát nền

Xương gạch: Porcelain

Men gạch: Men mờ

Nhà máy sản xuất: Hoàng Gia