GB_FB801

Kích thước : 80×80 cm

Công năng: Lát nền

Xương gạch: Porcelain

Men gạch: Bóng kính

Thương hiệu: Feliz

Nhà máy sản xuất: Chang Yih