GB-6304

Tên sản phẩm: Gạch lát nền 600×600 mm

Mã sản phẩm: GB_6304

Kích thước: 600×600 mm

Xương gạch: Semi Porcelain

Thương hiệu: World Tile

Giá số lượng nhiều: liên hệ