Bồn cầu một khối AC-3003 + nắp điện tử CW-KB22A/BW1