GB_FM 603

  • Gạch lát nền

  • Kích thước: 60×60 cm