GB_FM1510

Kích thước : 15×60 cm

Công năng: Lát nền

Xương gạch: Porcelain

Men gạch: Men mờ

Thương hiệu: Feliz

Nhà máy sản xuất: Hoàng Gia